Школска библиотека

Oktatási program

Tehničar za zaštitu životne sredine

U toku školovanja učenik usvaja teorijska i praktična znanja kao i veštine koje obezbeđuju stručnu osposobljenost za sprovođenje preventivnih i zaštitnih mera u očuvanju životne sredine.

Obrazovanje traje 4 godine, a delokrug poslova i radnih zadataka je:

 • praćenje i evidentiranje emisije štetnih materijala u tehnološkim procesima,
 • rad u kontrolnim punktovima,
 • Ispituje fizička, hemijska i ostala mikrobiološka stanja vode, vazduha i tla. uzorkovanje, merenje, praćenje parametara štetnih materija na raznim lokacijama
 • zagađenja u industriji, termoelektranama, toplanama, fabrikama pijaće vode, komunalnim vodama, postrojenjima za preradu otpadnih voda, čvrstog otpada, reciklažnim postrojenjima itd.
 • Radi na zaštiti životne sredine - njenoj reviltalizaciji.

    Mogućnosti zapošljavanja su:

 • hemijska industrija,
 • poljoprivreda,
 • šumarstvo,
 • akvakultura,
 • prehrambena industrija,
 • tekstilna industrija,
 • saobraćaj,
 • agencije za zaštitu životne sredine,
 • opštinske i druge inspekcijske službe, itd.

Mogućnost nastavka školovanja na fakultetima, a na PMF u okviru departmana za hemiju, postoji profil zaštite životne sredine.

 

Pregled opštih i stručnih predmeta po razredima sa nedeljnim fondom časova

I razred

Naziv predmeta

Broj časa nedeljno

Primedba

Srpski jezik i književnost

3

 

Strani jezik

2

 

Istorija

2

 

Muzička umetnost

1

 

Fizičko vaspitanje

2

 

Matematika

3

 

Računarstvo i informatika

2

 

Geografija

2

 

Fizika

2

 

Biologija

2

 

Opšta i neorganska hemija

4+4

4 časa teorije + 4 časa vežbe

Tehničko crtanje i mašinski elementi

2

 

Građansko vaspitanje ili verska nastava

1

 

 

II razred

Naziv predmeta

Broj časa nedeljno

Primedba

Srpski jezik i književnost

3

 

Strani jezik

2

 

Istorija

2

 

Likovna kultura

1

 

Fizičko vaspitanje

2

 

Matematika

3

 

Fizika

2

 

Organizacija poslovanja

2

 

Organska hemija

2+2

2 časa teorije + 2 časa vežbe

Analitička hemija

2+2

2 časa teorije + 2 časa vežbe

Izvori zagađenja životne sredine

2

 

Ispitivanje tla, vode I vazduha

2+3

2 časa teorije + 3 časa vežbe

Građansko vaspitanje ili verska nastava

1

 

III razred

Naziv predmeta

Broj časa nedeljno

Primedba

Srpski jezik i književnost

3

 

Strani jezik

2

 

Sociologija

2

 

Fizičko vaspitanje

2

 

Matematika

3

 

Mašine, aparati i operacije

2+2

2 časa teorije + 2 časa vežbe

Hemijska tehnologija

2

 

Fizička hemija

2+2

2 časa teorije + 2 časa vežbe

Mikrobiologija

1+2

1 čas teorije + 2 časa vežbe

Zagađivanje i zaštita tla

2+1

2 časa teorije + 1čas  vežbe

Prerada i odlaganje čvrstog otpada

2+1

2 časa teorije + 1čas vežbe

Građansko vaspitanje ili verska nastava

1

 

IV razred

Naziv predmeta

Broj časa nedeljno

Primedba

Srpski jezik i književnost

3

 

Strani jezik

2

 

Filozofija

2

 

Fizičko vaspitanje

2

 

Matematika

3

 

Ustav i prava građana

1

 

Automatska obrada podataka

2

2 časa vežbe

Instrumentalne metode analize

3+4

3 časa teorije + 4 časa vežbe

Zagađivanje i zaštita vode

2+1

2 časa teorije + 1čas  vežbe

Zagađivanje i zaštita vazduha

2+1

2 časa teorije + 1čas vežbe

Prerada i odlaganje tog otpada

2+1

2 časa teorije + 1čas vežbe

Građansko vaspitanje ili verska nastava

1

 

 

O nama u slikama

Kontakt:

tel/fax +381/230-71-056
info@hpscoka.edu.rs
23320 Čoka
Moša Pijade 28.